Corona : Tevredenheidsenquête

 

Voor wie als schoolpersoneel ingegaan is op ons hulpaanbod tijdens de coronamaatregelen, vragen we vriendelijk om onderstaande tevredenheidsenquête in te vullen :

 

Corona Tevredenheidsenquête

 

Dit zal ons helpen om jullie in de toekomst nog beter te kunnen bijstaan.

Bedankt alvast voor jullie medewerking !