Integrale jeugdhulp

Soms krijgen we signalen dat het niet goed gaat met jou, met je gezin... Dit signaal kan komen van jou zelf, van je ouders, van de scholen, van belangrijke mensen uit jouw omgeving... We zullen jullie dan ook uitnodigen om samen te bespreken welke hulp nodig is. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt bij de hulp die voorgesteld wordt. Het kan ook gebeuren dat we het niet eens geraken of dat jij of je ouders niet akkoord zijn. In sommige gevallen beslissen we om geen verdere stappen te zetten en laten we de keuze aan jullie zelf of je wel of geen hulp wenst.
In sommige andere gevallen beslissen we wel om verdere stappen te nemen. We spreken dan van een situatie van verontrusting. Dit is een situatie die voor één of meerdere van jullie onvoldoende veilig is. Wanneer we als CLB echt overtuigd zijn dat er sprake is van deze verontrusting, dan beslissen we om toch hulp aan te vragen, ook al is niet iedereen daarmee akkoord. Deze hulp vragen we dan aan bij het OCJ (
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg). Dit gebeurt dan door het opmaken van een M-document (motivatie-document). De mening van iedereen komt hierin aan bod. Een consulent van het OCJ zal ons dan uitnodigen om verder te kijken welke hulp nodig is. Eerst gaan we allemaal samen op gesprek en daarna kunnen ouders en jongere ook apart spreken met de consulent.

Er kan besloten worden om een andere vorm van hulp te starten; er kan ook besloten worden om de situatie door te geven aan de Jeugdrechtbank. Wanneer je bij de jeugdrechtbank terecht komt, spreken we over gedwongen hulp. We zullen dit echter steeds proberen te vermijden door goed met elkaar te spreken en te proberen samenwerken.