Hoe pakken we dat aan?

  • Het CLB en de school streven er naar om alle leerlingen een optimale onderwijsloopbaan te bieden. Niet voor alle leerlingen verloopt deze onderwijsloopbaan even vlekkeloos; dit kan veroorzaakt worden door leermoeilijkheden, problemen thuis, problemen op school, medische problemen, psychische of emotionele problemen …
  • In eerste instantie is er de school die zorgt voor een goede brede basiszorg voor alle leerlingen en voor verhoogde zorg voor die leerlingen waar de basiszorg onvoldoende is. Deze verhoogde zorg op school kan bestaan uit individuele gesprekken met een zorgcoördinator/leerlingenbegeleider/opvoeder, gesprekken met ouders op school, het nemen van extra ondersteunende maatregelen …
  • In tweede instantie kan de school, de leerling of de ouder een melding doen bij het CLB. Dit gebeurt wanneer de zorg op school onvoldoende blijkt. Samen zoeken we dan naar de meest geschikte hulp. Deze kan bestaan uit extra tips naar school toe, een verwijzing naar een gespecialiseerde dienst of organisatie, een diagnostisch traject, een kortdurende begeleiding in het CLB, …
  • Dit systeem van brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg (= melding bij het CLB) noemen we het zorgcontinuüm. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat iedereen een duidelijke rol heeft in het begeleiden van leerlingen en dat er geen stappen worden overgeslagen.
  • Alle stappen die genomen worden, nemen wij met respect voor de eigenheid en mogelijkheden van de leerling. Wij houden daarbij steeds rekening met ons beroepsgeheim. Wij werken multidisciplinair, gratis, discreet, vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid (behoudens de systematische contacten en leerplichtproblematieken die een verplichtend karakter hebben). Tot slot hebben wij bijzondere aandacht voor leerlingen die minder kansen hebben.