Met welke vragen kan je bij ons terecht?

Leerlingen & ouders kunnen rechtstreeks of via de school terecht bij het CLB met vragen rond:

 1. Leren & Studeren
  werkhouding, motivatie, concentreren, leren & studeren, leerproblemen, ...
 2. Onderwijsloopbaanbegeleiding
  verandering van studierichting, deeltijds leren en werken, opvolging van tuchtproblemen, ...
 3. Psycho-sociaal functioneren
  sociale vaardigheden, alleen zijn, echtscheiding, gedrag, relaties en seks, agressie, ... 
 4. Preventieve gezondheid
  voeding, slapen, lichaam, tienerzwangerschap, ... 

Scholen kunnen ook een beroep op ons doen voor schoolondersteuning, bijvoorbeeld uitwerken luizenstappenplan of meedenken over het leerlingvolgsysteem.