Wie werkt in het CLB

In het CLB werken we met verschillende mensen samen in een team :

  • artsen
  • verpleegkundigen
  • psychologen
  • toegepaste psychologen, (ortho)pedagogen
  • maatschappelijk werkers

Regelmatig spreken we met elkaar over de begeleidingen die we doen, we noemen dit een teamoverleg.