Wat doen we met jouw vraag?

We luisteren naar jouw vraag. Wat loopt goed? Wat loopt fout? Wat wil je graag veranderen? Soms kunnen we jouw vraag eenvoudig beantwoorden aan de telefoon of via mail. Soms is het beter om een persoonlijk gesprek te hebben. Eén van de CLB-teamleden zal dan een afspraak met jou maken. Jouw vraag wordt steeds als vertrouwelijk behandeld. We zullen dan ook nooit verdere stappen ondernemen zonder jouw toestemming of toestemming van je ouders indien je jonger bent dan 12 jaar.